RSS RSS print

Manažment chránených druhov živočíchov

Informácie o publikácii
Autor/Kolektív:doc. Ing. Peter Urban, PhD.
Vydavateľstvo:Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2013
ISBN:978-80-557-0627-6
Počet strán:100
=