RSS RSS print

Manažment chránených území

Informácie o publikácii
Autor/Kolektív:Ing. Juraj Švajda, PhD., Ing. Peter Sabo, CSc.
Vydavateľstvo:Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2013
ISBN:978-80-557-0618-4
Počet strán:128
=