RSS RSS print

Súčasná a systémová ekológia: štruktúra, dynamika a komplexita spoločenstiev a ekosystémov

Informácie o projekte
Zadávateľ:

Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠ SR

Koordinujúca organizácia:

Fakulta prírodných vied UMB

Číslo projektu:KEGA 036UMB-4/2018
Doba riešenia projektu:1. Január 2018 - 31. December 2020
Vedúci projektu FPV:doc. Ing. Peter Urban, PhD.
Spoluriešitelia:

Peter Bitušík, Radovan Malina, Juraj Švajda, Jerguš Tesák, Peter Sabo, Ladislav Hamerlík

Zahraničný projekt:nie

Projekt je zameraný na prípravu, vydanie a prezentáciu sady celoslovenskej vysokoškolskej učebnice súčasnej a systémovej ekológie a prípadových štúdií z danej problematiky, zameraných na vybrané problémy na rôznych úrovniach (svet, Európa, Slovensko...). 

=