RSS RSS print

Výskum a ochrana cicavcov na Slovensku 2017

 

Katedra ekológie a biológie Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici

Ústav ekológie lesa SAV vo Zvolene

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Banská Bystrica

Slovenská zoologická spoločnosť pri SAV

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici

 

Vás pozývajú na

13. celoštátnu vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou,
ktorá sa koná pod záštitou dekanky Fakulty prírodných vied UMB doc. RNDr. Jarmily Kmeťovej, PhD.

Konferencia sa realizuje s finančnou podporou LESOV Slovenskej republiky, š.p.

 

 

Výskum a ochrana cicavcov na Slovensku

 

 

Banská Bystrica, 23. – 24. 11. 2017

 

Konferencie sa zúčastnilo 88 registrovaných účastníkov. Odzneli na nej 3 plenárne prednášky, 32 prednášok a vystavených bolo 11 posterov. 

Vážení aktívni účastníci konferencie „Výskum a ochrana cicavcov na Slovensku 2017“. Vaše príspevky môžete publikovať v nasledujúcich periodikách:

  • Lynx, n. s. – termín do Vianoc 2017 (príspevky poslať najneskôr do 19.12. 2017 na adresu: urbanlutra@gmail.com – kvôli zabezpečeniu recenzie), resp. do Vianoc 2018, pokyny tu. 
  • Ochrana prírody – termín do konca 31.5. 2018, pokyny tu.
  • Quaestiones rerum naturalium – termín do 31.1. 2018, pokyny tu.