RSS RSS print

„Veľká trojka“ (medveď, vlk, rys) na Slovensku

Vedecký seminár

Banská Bystrica, 10. novembra 2015, od 13,30

Katedra biológie a ekológie FPV UMB Banská Bystrica pripravuje toto podujatie v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Vedecký seminár je zameraný na prezentáciu aktuálneho stavu rozšírenia, početnosti, ekológie a ochrany veľkých šeliem na Slovensku i názorov verejnosti na spolužitie s nimi a možnosť zapojenia sa študentov do riešenia problematiky.

Príspevky je možné publikovať v časopise Quaestiones rerum naturalium (recenzovanom periodiku vydávanom katedrou biológie a ekológie).

Seminár sa uskutoční v učebni 357 (3. poschodie, vľavo) na FPV UMB, Tajovského 40 v Banskej Bystrici.

 

Na seminári odznejú nasledujúce príspevky:

  • Medveď hnedý v oblasti Poľany - Vladimír Hrúz (Správa CHKO Poľana, Štátna ochrana prírody SR) & Vladimír Vician (Fakulta Ekológie a environmentalistiky, Technická univerzita vo Zvolene)
  • Monitoring veľkých šeliem v Národnom parku Muránska planina - Jerguš Tesák (Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica)
  • Ekológia vlka dravého - Nuno Guimaraes (Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica)
  • Výskum autochtónnej populácie rysa ostrovida (Lynx lynx) v CHKO Štiavnické vrchy a NP Veľká Fatra - Jakub Kubala (Lesnícka fakulta, Technická univerzita vo Zvolene) 
  • Veľká trojka na Slovensku - ako ju vníma verejnosť? - Peter Urban (Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica)
 

  

 

=