RSS RSS print

Usporiadatelia a kontakty

Katedra biológie a ekológie Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

v spolupráci s

Organizačný výbor

  • prof. RNDr. Peter Bitušík, CSc., e-mail: peter.bitusik@umb.sk  
  • Mgr. Radovan Malina, PhD.
  • Ing. Daniela Dobríková
  • Ing. Jaroslav Stoklasa, e-mail: jaroslav.stoklasa@gmail.com 
  • Mgr. Timea Chamutiová
  • Mgr. Gréta Kazimírová (Univerzitná knižnica UMB)
  • Mgr. Andrej Saxa (ŠOP SR Banská Bystrica)

 

=