RSS RSS print

Abstrakty a publikovanie príspevkov

Podobne ako na predchádzajúcej konferencii dostanú účastníci pri registrácii zborník abstraktov prednášok a posterov.

Abstrakty posielajte v elektronickej forme v nasledujúcej úprave: 
(vzor pre písanie abstraktu nájdete v priloženom súbore)

jazyk: slovenčina, čeština, angličtina

formát: doc, docx, rtf

font: Times New Roman, (veľkosť 12, riadkovanie 1)

kľúčové slová: slovensky/ česky a anglicky (maximálne 5 - 6)

rozsah: max. 1500 znakov vrátane medzier, veľkosť A4, všetky okraje 2,5 cm

Termín zaslania abstraktov: do 24. februára 2017 na adresu jaroslav.stoklasa@gmail.com. Ako predmet e-mailu napíšte abstrakt RD 2017.

Príspevky z konferencie bude možné publikovať v špeciálnom čísle, resp. supplemente recenzovaného periodika Quaestiones rerum naturalium. Informácie o časopise môžete nájsť na http://www.fpv.umb.sk/katedry/katedra-biologie-a-ekologie/veda-a-vyskum/casopis-quaestiones-rerum-naturalium.

Záujemcovia o túto formu prezentovania výsledkov dostanú podrobnejšie inštrukcie priamo na konferencii.

=