RSS RSS print

Vedecký výbor

prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc. Fakulta životního prostředí ČZU Praha
prof. RNDr. Peter Bitušík, CSc.   Fakulta prírodných vied UMB Banská Bystrica
Ing. Vladimíra Fabriciusová, PhD. ŠOP SR, Správa CHKO BR Poľana Zvolen
prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc.   Ústav výzkumu globální změny AV ČR České Budějovice
doc. Ing. Ivo Machar, PhD.  Přírodovědecká fakulta UP Olomouc
RNDr. Jan Plesník, CSc. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Praha
RNDr. Ján Kadlečík Štátna ochrana prírody SR Banská Bystrica
Ing. Peter Sabo, CSc.  Fakulta prírodných vied UMB Banská Bystrica
Ing. Juraj Švajda, PhD., MSc. Fakulta prírodných vied UMB Banská Bystrica
doc. Ing. Peter Urban, PhD. Fakulta prírodných vied UMB Banská Bystrica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=