RSS RSS print

Usporiadatelia

 Usporiadatelia:

Organizačný tím:

  • doc. Ing. Peter Urban, PhD.
  • Mgr. Marcela Adamcová, PhD.
  • Mgr. Radovan Malina, PhD.
  • Mgr. Tímea Chamutiová
  • Mgr. Veronika Štillová

Kontaktné osoby:

 

=