RSS RSS print

Program

Program konferencie

 

21. november 2018 (streda)
učebňa 234, FPV UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica

 

09,30 – 12,00  Registrácia
10,30 – 10,40  Otvorenie konferencie

10,40 – 11,00 Peter Bitušík & Peter UrbanAko sa učila a ako učíme teraz ekológiu a ochranársku biológiu na Katedre biológie a ekológie FPV UMB v Banskej Bystrici
11,00 – 11,30 Peter Sabo, Ingrid Turisová & Peter UrbanNiektoré aspekty ekologickej zložitosti a ich implikácie pre smerovanie spoločnosti, využívanie prírodných zdrojov a pre manažment ekosystémov (plenárna prednáška)


I. Blok referátov - Moderuje Peter Sabo
11,30 – 11,50  Tomáš Daněk: Nerovnovážné paradigma na prahu antropocénu
11,50 – 12,10 Peter Holúbek: Divočina z pohľadu jaskyniara
12,10 – 12,20 Diskusia


12,20 – 14,00 Obed

14,00 – 14,30 Juraj Švajda: Nové výzvy pre manažment chránených území (plenárna prednáška)

II. Blok referátov - Moderuje Ivo Machar
14,30 – 14,50 Ivan Vološčuk: Metamorfózy manažmentu Tatranského národného parku v prizme nerovnovážnej perspektívy
14,50 – 15,10 Vladimíra Fabriciusová: Biosférické rezervácie – ukážka rovnováhy zachovania prírodných hodnôt a ľudských aktivít, inovatívne postupy v manažovaní chránených území
15,10 – 15,30 Lenka Balážovičová: Občianska participácia v manažmente riečnej nivy na príklade rieky Stour v Sudbury, Veľká Británia
15,30 – 15,50 Viktória Ďuricová, Ján Černecký & Libor Ulrych: Systematický plán manažmentových opatrení v nelesných biotopoch
15,50 – 16,10 Tomáš Šikula: Management modráskových luk u Přelouče
16,10 – 16,30 Diskusia

16,30 - 16,50 Prestávka spojená s prezentáciou posterov

III. Blok referátov - Moderuje Peter Bitušík
16,50 – 17,10 Jan Andreska & Lubomír Hanel: Monitoring výskytu mihulí jako předpoklad optimálního managementu lokalit s jejich výskytem
17,10 – 17,30 Denisa Lobbová & Ervín Hapl: Praktické opatrenia na ochranu reprodukčných úkrytov a zimovísk netopierov na Slovensku
17,30 – 17,50 Ervín Hapl & Denisa Lobbová: Syseľ, Biele vody – tipy a triky v manažmente
17,50 – 18,20 Diskusia

19,00 – 23,00  Raut
 

22. november 2018 (štvrtok)
učebňa 234, FPV UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica

 
09,00 – 9,30 Miroslav Blaženec, Mária Potterf, Rastislav Jakuš, Pavel Mezei & Peter BalážAnalýza vzťahu medzi chránenými územiami s bezzásahovým režimom a rozpadom smrekových porastov v ich okolí (plenárna prednáška)


IV. Blok referátov - Moderuje Juraj Švajda
9,30 – 9,50 Ivo Machar: Významné stromy – terminologie a představení projektu
9,50 – 10,10 Jan Macháček: Aktuální problémy artisanální těžby v oblasti východoafrických velkých jezer
10,10 – 10,30 Ján Černecký, Peter Gajdoš, Jana Špulerová, Ľuboš Halada, Peter Mederly, Libor Ulrych, Viktória Ďuricová, Juraj Švajda, Ľudmila Černecká, Peter Andráš: Návrh metodiky, mapa ekosystémov a predbežné výsledky hodnotenia ekosystémových služieb na Slovensku   
10,30 – 10,40 Diskusia

10,40 – 11,00 Prestávka

11,00 – 11,40 Workshop a sformulovanie odporúčaní
11,40 – 12,00  Ukončenie konferencie 

12,15 – 13,15  Obed

Postery
Ján Černecký, Peter Gajdoš, Jana Špulerová, Ľuboš Halada, Peter Mederly, Libor Ulrych, Viktória Ďuricová, Juraj Švajda, Ľudmila Černecká & Peter Andráš: Hodnotenie ekosystémových služieb na Slovensku

Viktória Ďuricová, Ján Černecký & Libor Ulrych: Practical management measures for non-forest habitat in the Slovak Republic

=