RSS RSS print

Manažment ekosystémov v prizme nerovnovážnej perspektívy

 

Katedra biológie a ekológieFakulty prírodných vied
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

v spolupráci

s

 Agentúrou ochrany prírody a krajiny Českej republiky v Prahe

 a

Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky

 

Vás pozývajú na medzinárodnú konferenciu,
ktorá sa koná pod záštitou dekanky Fakulty prírodných vied UMB doc. RNDr. Jarmily Kmeťovej, PhD.

Manažment ekosystémov v prizme nerovnovážnej perspektívy

 

Banská Bystrica, 21. – 22. novembra 2018

 

 

Tematické okruhy konferencie:

  • Aktuálne problémy ohrozenia a ochrany ekosystémov
  • Nové výzvy pre manažment chránených území
  • Nerovnovážna perspektíva manažmentu ekosystémov

 

Miesto konania konferencie:
Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici, Tajovského 40, Banská Bystrica

 

Konferencia je podporená projektom Kega  036UMB-4/2018 "Súčasná a systémová ekológia: štruktúra, dynamika a komplexita spoločenstiev a ekosystémov"