Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela

Fotogaléria

(Ako) Učiť ochranu prírody na vysokých školách?

Banská Bystrica, 6. - 8. november 2014


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela