RSS RSS print

Základné informácie

Vitajte na  8. Stredoeurópskej dipterologickej konferencii, ktorá sa bude konať v dňoch 28. – 30. septembra 2015 v rekreačnom zariadení Crocus v Kežmarských Žľaboch (časť mesta Vysoké Tatry).

Konferencia je nástupcom seminárov českých a slovenských dipterológov, história ktorých siaha do roku 1969 a tradícia pravidelných stretnutí v trojročných intervaloch sa udržala až dodnes. V ostatných rokoch sa seminárov zúčastňujú aj odborníci zo susedných krajín a podujatie získalo ráz konferencie, a preto došlo aj k zmene názvu.

Tak, ako to bolo vždy doteraz, aj táto konferencia bude príležitosťou pre vedeckú komunikáciu a spoluprácu nielen v teoretických oblastiach výskumu dvojkrídlovcov, ale aj aplikovaných disciplínach akými sú ochrana prírody, humánna a veterinárna medicína a kriminalistika.

Je nám potešením oznámiť, že na konferenciu je prihlásených 47 dipterológov z 12 krajín Európy.

=