RSS RSS print

Abstrakty

Krátke nerecenzované abstrakty, prípadne rozšírené abstrakty k prezentovaným referátom a posterom budú publikované v zborníku abstraktov, ktorý dostane každý zaregistrovaný účastník konferencie. V prípade všeobecného záujmu účastníkov konferencie je možné publikovať výstupy z konferencie ako pôvodné vedecké alebo prehľadové články v recenzovanom konferenčnom zborníku.

 

  

=