RSS RSS print

10. Stredoeurópska dipterologická konferencia

   

Katedra biológie a ekológie Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

a Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV

 pozýva na

10. Stredoeurópsku dipterologickú konferenciu

  

 

  Vážení dipterológovia, kolegovia a priatelia,

je nám potešením oznámiť Vám, že 10. Stredoeurópska dipterologická konferencia sa bude opäť konať v dňoch 23. – 25. septembra 2019 v rekreačnom zariadení Crocus v Kežmarských Žľaboch (časť mesta Vysoké Tatry).

Táto konferencia bude výnimočná tým, že v tomto roku uplynie polstoročie od založenia tradície pravidelných stretnutí českých a slovenských dipterológov, z ktorých sa časom vyvinuli konferencie presahujúce rámec Čiech, Moravy a Slovenska. Cieľom konferencie bude po dvoch rokoch zhromaždiť opäť pod jednu strechu dipterológov z Česka, Slovenska a okolitých európskych krajín, aby prezentovali výsledky svojej práce, podelili sa o svoje vedomosti a skúsenosti a strávili spolu príjemné chvíle.

Bude to aj príležitosť pripomenúť si a osláviť výnimočné výročie stretávania sa výnimočných ľudí špecializovaných na výnimočnú skupinu hmyzu – Diptera.

REGISTRAČNÝ FORMULÁR:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeutB1mxINS53wxLt5o1x6toWPDwRkX7kReyUiItZURgoNCaA/viewform

Registrácia je možná do 30. júna 2019!

 

=