RSS RSS print

Ekologické popoludnia

Pravidelné semináre a workshopy na aktuálne vybrané témy z ekológie a biológie, vrátane biológie ochrany prírody pre študentov (predovšetkým študijných programov Systémová ekológia a Učiteľstvo biológie), vyučujúcich i odbornú verejnosť. Informovanie o novinkách i výsledkoch projektov z danej problematiky na Slovensku i v zahraničí. 
Termín a miesto konania: každý druhý utorok počas semestra, od 15:00 do 17:00.

 

=