Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Kontakt

Quaestiones rerum naturalium

Kontaktná osoba:
doc. Ing. Peter Urban, PhD.
e-mail: Peter.Urban@umb.sk
Katedra biológie a ekológie
Fakulta prírodných vied
Univerzita Mateja Bela
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica