Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Kontakt

Submission of papers
Contributions in English or Slovak language should be sent (on-line) to:

Doc. RNDr. Roman Alberty, CSc.
Department of Biology and Ecology
Matthias Belivs University
Tajovského 40
SK 97401 Banská Bystrica
Slovakia
e-mail: roman.alberty@umb.sk