RSS RSS print

Veda a výskum

Vedecko-výskumná činnosť katedry sa orientuje na anatómiu, morfológiu, fyziológiu, systematiku, ekológiu a ochranu vybraných skupín cyanobaktérií, rias húb a podobných organizmov, výtrusných a semenných rastlín, bezstavovcov a stavovcov, limnológiu a paleoekológiu.
Pracovníci katedry participujú na mnohých vedeckých projektoch a publikujú v popredných vedeckých časopisoch. Okrem toho pripravujú učebné texty pre študentov i populárno-náučné články a prednášky pre širšiu verejnosť. O svojich výskumoch informujú na pravidelnom podujatí "Ekologické popoludnia", na ktoré pozývame významných domácich i zahraničných vedcov.