Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Štúdium

Katedra biológie a ekológie zabezpečuje výučbu v rámci akreditovaných študijných programov Systémová ekológia (v bakalárskom i magisterskom stupni) a v učiteľských programoch štúdia biológie v kombinácii (v bakalárskom i magisterskom stupni). Katedra má priznané právo v uvedených programoch konať rigorózne skúšky a udeľovať tituly RNDr., resp. PaedDr. Katedra má akreditované aj doktorandské štúdium v študijnom programe Evolúcia ekosystémov a ich ochrana