RSS RSS print

ĽUDSKÉ TELO V PRIEREZOCH - ŽENA - nová učebnica

 

 Druhý diel unikátneho atlasu zobrazujúci vnútorné orgány ľudského tela prostredníctvom 41 priečnych prierezov zoradených od hlavy po prsty na nohách. Atlas zobrazuje vyše 300 vnútorných štruktúr. Všetky sú pomenované slovenským a odborným názvom a farebne rozlíšené podľa príslušnosti k orgánovým sústavám. Samozrejmosťou je prehľadný register slovenských aj odborných názvov.

Tento atlas je vynikajúcim doplnkom klasických anatomických atlasov a pomôže študentom s vytvorením presnejšej predstavy o usporiadaní vnútorných orgánov a priebehu ciev, svalov i kostí v ľudskom tele. Určite uľahčí štúdium anatómie, chirurgie a rádiológie na lekárskych fakultách a školách so zdravotníckym zameraním.

V prípade záujmu si atlas môžete objednať u Dr. Malinu alebo na stránkach https://scholaris.sk  Cena atlasu je 39,99 €, študenti našej katedry majú zľavu 50 %.

=