RSS RSS print

60 rokov katedry

 

História katedry

Evolúcia katedry

  • Katedra biológie a chémie Vyššej pedagogickej školy v Banskej Bystrici (1954-1959)
  • Katedra biológie a chémie Pedagogického inštitútu v Banskej Bystrici (1959-1963)
  • Katedra prírodopisu Pedagogického inštitútu v Banskej Bystrici (1963-1964)
  • Katedra prírodopisu Pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici (1964-1966)
  • Katedra biológie a geológie Pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici (1966-1973)
  • Katedra prírodopisu a základov poľnohospodárskej výroby Pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici (1973-1977)
  • Katedra biológie a geológie Pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici (1977-1992)
  • Katedra biológie a ekológie  Fakulty humanitných a prírodných vied UMB v Banskej Bystrici (1992-1995)
  • Katedra biológie Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici (1995-2007)
  • Katedra biológie a ekológie UMB v Banskej Bystrici (2007-súčasnosť)

Vedúci katedry   

   

 

=