RSS RSS print

Katedra biológie a ekológie

Oznamy

Kde nás nájdete:

1. poschodie, vľavo
telefón: 048 446 7101
KBE FPV UMB
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica
e-mail:

Profil katedry

Ponúkame Bc. a Mgr. vzdelanie v odbore Učiteľstvo akademických predmetov a v odbore Synekológia a PhD. vzdelanie v odbore Evolúcia ekosystémov a ich ochrana.
V uvedených programoch ponúkame aj možnosť získať tituly PaedDr., resp. RNDr. 

V odbore Učiteľstvo akademických predmetov si môžete vybrať z nasledujúcich kombinácií:

Kombinácie s prírodnými vedami:
Biológia - Fyzika
Biológia - Geografia
Biológia - Chémia
Biológia - Informatika
Biológia - Matematika
Biológia - Technická výchova

Kombinácie so spoločenskými vedami:
Biológia - Filozofia
Biológia - História
Biológia - Psychológia
Biológia - Telesná výchova
Biológia - Výtvarné umenie

Kombinácie s jazykmi:
Biológia - Anglický jazyk
Biológia - Francúzky jazyk
Biológia - Slovenský jazyk

CHCEM SA PRIHLÁSIŤ NA ŠTÚDIUM

Sme tu pre všetkých, ktorí chcú poodhaliť tajomstvo života. Môžeme Vám pomôcť pochopiť zloženie, štruktúru a fungovanie prírody. Môžeme Vám pomôcť pochopiť vzťahy medzi jednotlivými zložkami biosféry. Môžeme Vám pomôcť pochopiť prírodné zákonitosti. Naším hlavným cieľom je poskytovať tieto vedomosti všetkým, ktorí o ne majú záujem. Nezáleží na tom či ste študent, ktorý chce s nami odhaľovať tajomstváprírody alebo ste laik, ktorého ženie obyčajná zvedavosť. Sme pripravení poskytnúť Vám naše vedomosti a pomôcť Vám pochopiť ich. Neváhajte a vydajte sa spolu s nami na cestu poznania. Radi Vás budeme sprevádzať.