print

RNDr. Jana Jaďuďová, PhD.

Kontakt

 • Pracovisko:Katedra životného prostredia
 • Funkcia:Vysokoškolská učiteľka
 • Zaradenie:Odborná asistentka

KontaktMiestnosť: 103
Telefón: 048 446 5803

Tajovského 55
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

Email: Jana.Jadudova@umb.sk

Konzultačné hodiny

Pondelok-
Utorok-
Streda-
Štvrtok09:00 - 11:00
Piatok-
Vzhľadom na vzniknutú situáciu v súvislosti s COVID-19 ma ohľadom konzultácií kontaktujte e-mailom na Jana.Jadudova@umb.sk alebo cez MS Team.

Profesijná charakteristika

Výučba (predmetová profilácia)

 • Hodnotenie životného cyklu (LCA)
 • Integrované manažérstvo a audítorstvo
 • Environmentálna politika a manažérstvo
 • Základy manažérstva
 • Ekonomické aspekty životného prostredia
 • Prírodné a kultúrne dedičstvo a jeho ochrana

Profesionálna kariéra

 • 2006 - doteraz: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied; VŠ učiteľ, odborný asistent

Vzdelanie

 • 2002 - 2006 Mgr. - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied; študijnný odbor: Environmentálna ekológia
 • 2001 PhD. - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied; študijnný odbor: Environmentálny manažment

 

Oblasti výskumu

 • environmentálne označovanie produktov so zameraním na regionálne značenie produktov
 • hodnotenie životného cyklu (LCA)
 • spoločenská zodpovednoť organizácií a stakeholder management
 • kultúrne dedičstvo

Zahraničné pobyty

 • 2014 Erasmus Staff Mobility - Teaching Assigment: Pedagogical University in Krakow, Institute of Biology
 • 2016 Erasmus+ Staff Mobility for teaching: Technical University, Cluj Napoca, North University Centre of Baia Mare

 

Riešené projekty

INTEREG

 • INTERREG (2017-2020) RUINS project: Sustainable re-use, preservation and modern management of historical ruins in Central Europe - elaboration of integrated model and guidelines based on the synthesis of the best European experiences; riešiteľ

APVV

 • APVV 0098-12 Analýza, modelovanie a hodnotenie agroekosystémových služieb; riešiteľ
 • APVV SK-CN-2015-0004 Metódy hodnotenia udržateľnosti a optimalizácie poľnohospodárskych produkčných systémov: spojenie teórie energetických a materiálových tokov; riešiteľ

VEGA

 • VEGA 1/0514/20 Uplatňovanie konceptu spoločenskej zodpovednosti v organizáciách verejného sektora; riešiteľ
 •  VEGA 1/0651/17 Koncipovanie inovatívneho symergického modelu spoločensky zodpovedného podnikania ako perspektíva uplatňovania zodpovedného podnikania v malých a stredných podnikoch; riešiteľ

KEGA

 •  KEGA 035UMB-4/2015 Environmentálne manažérstvo vo výrobnej sfére; riešiteľ
 • KEGA 028UMB-4/2015 Zelená ekonomika; riešiteľ

Výber publikačnej činnosti

Vedecké práce v karentovaných časopisoch

(ADC) JAĎUĎOVÁ, J., Badida, M., Badidová. A., Marková, I., Ťahúňová, M., Hroncová, E. 2020. Consumer behavior towards regional eco-labels in Slovakia. In Sustainability, ISSN 2071-1050, vol. 12, no. 2, pp. [1-15]. https://www.mdpi.com/2071-1050/12/12/5146

 

(ADC) Marková, I., Tureková, I., JAĎUĎOVÁ, J., Hroncová, E. 2020. Analysis of hygrothermal microclimatic (Htm) parameters in specific food storage environments in Slovakia. In International journal of environmental research and public health, ISSN 1661-7827, vol. 17, no. 6, pp. [1-15].  DOI:  10.3390/ijerph17062092

 

(ADC) JAĎUĎOVÁ, J., Marková, I., Hroncová, E., Hroncová Vicianová, J. 2018. An assessment of regional sustainability through quality labels for small farmers´products: a Slovak case study. In Sustainability, ISSN 2071-1050, vol. 10, no. 4, pp. [1-16]. https://doi.org/10.3390/su10041273

 

(ADC) Kanianska, R., JAĎUĎOVÁ, J., Makovníková, J., Kizeková, M. 2016. Assessment of relationship between earthworms and soil abiotic and biotic factors as a tool in sustainable agricultural. In Sustainability. ISSN 2071-1050, vol. 8, no. 9, pp. [1-14]. https://doi.org/10.3390/su8090906

 

Vedecké práce v časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

(ADM) Kanianska, R., JAĎUĎOVÁ, J., Kizeková, M., Makovníková, J., Šiška, B., Varga, J., Benková, N. 2020. Soil arthropods in fifferently used agroecosystems along an ecological gradietn in Slovakia. In Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis, ISSN 1211-8516, vol. 68, no. 3, pp. 507-518.

 

(ADM) JAĎUĎOVÁ, J., Marková, I., Hroncová Vicianová, J., Bohers, A., Murin, I. 2018. Study of consumer preferences of regional labeling. Slovak case study. In European countryside, ISSN 1803-8417, vol. 10, no. 3, pp. 429-441. https://doi.org/10.2478/euco-2018-0024

 

(ADM) JAĎUĎOVÁ, J., Bohers, A., Hroncová, E. 2018. Landfilling and incineration as LDPE bubble foil life-cycle laste stage. In Waste forum, ISSN 1804-0195, no. 4, pp. 494-502. http://www.wasteforum.cz/cisla/WF_4_2018.pdf#page=88

 

(ADM) Hroncová Vicianová, J., JAĎUĎOVÁ, J., Hronec, M., Rolíková, S. 2017. Developing eco-innovation in business practice in Slovakia. In Journal of business economics and management. ISSN 1611-1699, vol. 18, no. 5, pp. 1042-1061. https://doi.org/10.3846/16111699.2017.1381146

 

(ADM) Marková, I., Zelený, J., Drimal, M., JAĎUĎOVÁ, J. 2016. Environmental assessment of technologies with technologies powder fire. In Interdisciplinary in theory and practice: journal of presentation of interdisciplinary approaches in various fields. ISSN 2344-2409, no. 9, pp. 68-74.

 

Vedecké monografie

(AAB) Makovníková, J., Pálka, B., Širáň, M., Kanianska, R., Kizeková, M., JAĎUĎOVÁ, J., 2017. Modelovanie a hodnotenie agroekosystémových služieb. Banská Bystrica: vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 150 s. ISBN 978-80-557-1242-0.

 

(AAB) Kizeková, M., Čunderlík, J., Dugátová, Z., Makovníková, J., Kanianska, R., JAĎUĎOVÁ, J., Jančová, Ľ., Pálka, B. 2016. Agroekosystémové služby a súčasný stav trávnych porastov v Slovenskej republike. Banská Bystrica: Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva, 118 s. ISBN 978-80-89800-09-4.

 

Vysokoškolské učebnice

(ACB) Kanianska, R., JAĎUĎOVÁ, J., Marková, I. 2017. Zelená ekonomika. Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici - Belianum, 183 s. ISBN 978-80-557-1258-1.

 

(ACB) Kanianska, R., JAĎUĎOVÁ, J., Makovníková, J., Kizeková, M., Tomaškin, J. 2016. Ekosystémové služby. Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 244 s. ISBN 978-80-557-1129-7.

 

Publikované príspevky na konferenciách registrované v databázach web of Science a SCOPUS

(AFC) Kanianska, R., JAĎUĎOVÁ, J., Kizeková, M., Makovníková, J. 2017. Effect of land use and vegetation cover on siol properties having impact on soil water regulation services. In SGEM 2017: 17th international multidisciplinary scientific geoconference. vol. 17, no. 32, pp. 171-178.

 

(AFC) JAĎUĎOVÁ, J. Kanianska, R., Marková, I. Eco-innovation as a part of the green economy in the Slovak Republic. In SGEM 2017: 17 th international multidisciplinary scientific geoconference. vol. 17, no. 62, pp. 571-576.

 

(AFC) JAĎUĎOVÁ, J., Kanianska, R., Kizeková, M., Makovníková, J. Travel cost method of evaluating cultural ecosystem services. In SGEM 2017: 17 th international multidisciplinary scientific geoconference. vol. 17, no. 53, pp. 1025-1032.

 

(AFD) Marková, I., Zelený, J., Drimal, M., JAĎUĎOVÁ, J. 2016. Environmental assessment of technologies applying powder fire extinguishers. In ESPM 2015, ISBN 978-1-138-02856-2. pp. 191-196.

 

(AFD) JAĎUĎOVÁ, J., Zelený, J., Hroncová Vicianová, J., Marková, I. 2016. Stakeholder management as part of integrated management system. In ESPM 2015, ISBN 978-1-138-02856-2. pp. 219-223.

 

Miestnosť:
103
Telefón:
048 446 5803