print

Redakčná rada

Vedecký redaktor: 

doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD. |
Meno:doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Docent 
E-Mail:Alfonz.Gajdos@umb.sk
Miestnosť:F310 
Telefónne číslo:048 446 7310
Streda: 14:00 - 16:30

Editor:

RNDr. Michaela Žoncová, PhD |
Meno:RNDr. Michaela Žoncová, PhD
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolská učiteľka 
Zaradenie:Odborná asistentka 
E-Mail:michaela.zoncova@umb.sk
Miestnosť:302 
Telefónne číslo:048 446 7302
Utorok: 09:00 - 11:00

Redakčná rada:                                

  Prof. RNDr. René Matlovič, PhD. (Prešovská univerzita, Prešov)

  Prof. RNDr. Ján Oťahel, CSc. (Geografický ústav SAV, Bratislava)

  Prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave)

  Prof. Dr. Ana Korže Vovk (Univerzita v Maribore)  

  Doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc. (Masarykova univerzita v Brne)

  RNDr. Štefan Karolčík, PhD. (Univerzita Komenského, Bratislava)

 

=